دوسالانه داستان کوتاه نارنج

با شروع اولین فصل از داستان نارنج، بذر قصه را کاشتیم. باهم و در کنار هم راهی را ساختیم به سوی امروز؛ امروزی که سال‌ها از آن می‌گذرد و حال، بذر نارنج‌مان ثمره داده و به درختی تناور بدل شده است. درختی بی‌بدیل با شاخ و برگ‌هایی از جنس کلمه‌ها و فکرها و تخیل‌ها.

اکنون چند فصل را طی کرده‌ایم؛ به قول سعدی شده‌ایم: رهرویی که آهسته و پیوسته طی طریق می‌کند و حالا به هشتمین فصل از دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج رسیده‌ایم؛ فصلی پخته‌تر و مصمم‌تر و پربارتر.

همراهان همیشگی، بار دیگر در کنارمان باشید، شاخه‌های تنومند درختِ نارنجی شوید که سال‌ها پیش کاشته‌اید، زیر سایه‌ی داستانش بنشینید و کلمه‌ها را بر تک‌تک برگ‌ها حک کنید. باشد که قصه چون رودی روان شود و برسد به پای ریشه‌های چندین‌ساله‌ی درخت نارنج‌مان.

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ:

– ﻣﻮﺿﻮﻉ دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج: ﺁﺯﺍﺩ

– ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ: سی و یک شهریورماه یک‌هزار و چهارصد
ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

– ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

– ﺣﺠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ چهار ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿش‌تر ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ، ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻭ یا هر ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

– آثار می‌بایست با فونت B Nazanin، اندازه‌ی ۱۴ با ذکر مشخصات کامل و خلاصه‌ای از بیوگرافی نویسنده در فایل جداگانه به نشانی dastannaranj@gmail.com و یا در قسمت ارسال اثر سایت رسمی جشنواره به آدرس  www.dastannaranj.ir ارسال گردد.

– ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ حتمن ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧود ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

– داستان‌ها حتمن باید به صورت فایل  word  ارسال شوند.

– ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻧﺠﻤﻦ، ﮔﺮﻭﻩ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺗﺮ، ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ در فایل مشخصات ﺫﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

– ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‌ﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺖ.
– ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺖ.

– داوران اولیه و نهایی در روز اختتامیه معرفی خواهند شد.
– ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ، ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﻣﯽشود. ﺑﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺗﻘﺪﯾﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

– در صورت برقراری محدودیت‌های اجتماعی ناشی از کووید ۱۹ مراسم اختتامیه به‌صورت مجازی برگزار و جوایز ارسال خواهد شد.

– در صورت نبودن محدودیت‌های اجتماعی ناشی از کووید ۱۹ حضور برگزیدگان برای دریافت جایزه نقدی در روز اختتامیه الزامی است. «در موارد بسیار خاص معرفی نماینده کفایت می‌کند»

– آثار منتخب در کتاب جشنواره چاپ خواهند شد.

– دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج بوسیله‌ی موسسه‌ی فرهنگی هنری نارنج و با همت و همراهی انجمن اهل قلم، کارگاه داستان باران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، دفتر نماینده شهرستان جهرم و رییس کمسیون عمران‌ مجلس شورای اسلامی، فرمانداری ویژه، شورای اسلامی شهر، شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار می‌شود.

ارتباطات:


تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۶۴۷۶۷۱۴۰

رسانه‌های رسمی دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج:

Www.dastannaranj.ir
dastannaranj@gmail.com
https://telegram.me/radionaranj
https://www.instagram.com/dastan.naranj
https://twitter.com/naranjnews