دوسالانه داستان کوتاه نارنج

معرفی جشنواره نارنج

آنچه امروز بر ادبیات ما می گذرد، چون گذشته برای کشف و شهود نیست. برای نان است. برای ذوق بیشتر کتاب، برای بیشتر دیده شدن،‌ برای بردن جایزه، برای گرفتن کارمزد برگزاری جشنواره، تمام این ها غلبه کرده اند بر آموختن،‌ خلق و لذت روح.

از ابتدای سال ۹۶، جشنواره های بسیاری برای داستان و کتاب برگزار شد. هرکدام با خاصیت خویش، که جا دارد از تک تک افراد در هر کجای ایران هستند برای این تلاش تشکر کرد. این فعالیت های چه کوچک و چه بزرگ ادامه خواهند داشت.

پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می شود این تلاش ها را مثمرثمر و پرفایده تر کرد؟

آنچه در ادامه می گویم اشاره ای به تجربیات و آموخته هایم در برگزاری ۴ دوره دو سالانه ی داستان نارنج است تا اتفاق های بهتری بیفتد.

پس از نخستین دوره در آذر ۸۶ که به صورت استانی برگزار شد کمتر کسی برای دوره‌ی دوم پیگیری کرد و سه سال تلاش شد تا با حفظ کارگاه داستان باران و ارائه طرح برگزاری جشنواره به صورت منطقه‌ای، دوره دوم در سال ۸۹ اجرا شود.

خوب برگزار شدن دوره دوم موجب شد دوره سوم با گستره ی جنوب کشور در سال ۹۰ برای سومین مرتبه برگزار شود.

همه می پرسیدند خروجی این جشنواره چیست؟ اما کسی متوجه نبود که نارنج خود خروجی کارگاه داستان باران است و نیازی برای رقابت و ارائه توانایی نویسندگان جهرم با سایر نقاط ایران است. همچنین با نگاهی پژوهشی داده های هر دوره جمع آوری شد تا بعد مورد تحلیل قرار گیرد.

برای آنان که خروجی خواستند از سال ۹۰ تا ۹۴ تلاش کردیم که مجموعه ای منتخب از داستان های دوره ی دوم را چاپ کنیم و این تلاش را با تمام سختی ها به ثمر رساندیم.